My Cart

Close

Vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas formas optimizācija (Latvian Edition)

Designer: book-specialty-store

$82.00

Darba mērķis ir uzlabot jau esošas vertikālās ass vēja turbīnas efektivitāti, izmainot tās lāpstiņas formu, tādējādi iegūstot vēja turbīnas rotora lielāku rotācijas ātrumu pie maza vēja ātruma. Darbs sastāv no piecām pamata nodaļām: uzdevuma nostādne, literatūras analītisks apskats par vēja turbīnām, vēja slodzes novērtējums, aerodinamikas modelēšana, lāpstiņas formas optimizācija un vertikālās ass vēja turbīnas eksperimentālie novērojumi. Uzdevuma uzstādījumā īss apraksts par pētāmo objektu kā arī definēts darba mērķis un izpildāmie uzdevumi. Literatūras apskatā tuvāk aplūkotas dažāda veida vēja turbīnas un kritēriji kā izvēlēties atbilstošāko. Tālākajā darba daļā modelēta vēja turbīnas lāpstiņa SolidWorks datorprogrammā, veikta aerodinamikas modelēšana, izstrādāta metodika lāpstiņas formas optimizēšanai un veikta divu parametru optimizācija, analizēta jau izgatavotās vēja turbīnas darbība.

Hello You!

Join our mailing list